Inzoomen

Historisch Nieuwsblad 04/2024

€8,99

Lees in het aprilnummer van Historisch Nieuwsblad over de verschillende gezichten van de Verenigde Staten. In ons dossier vindt u het verhaal van historicus Frederick Jackson Turner, die in 1893 meende dat de trek van de pioniers naar het westen tot een specifieke mentaliteit had geleid onder de Amerikaanse bevolking. Een typische Amerikaan was volgens hem vasthoudend, inventief en energiek. In het tweede dossierverhaal leest u dat Amerikaanse politici bang waren dat die identiteit zou verwateren door de komst van migranten uit obscure landen. Daarom sloten ze in 1924 de deuren voor nieuwkomers.

Verder leest u in dit nummer over de succesvolle Oranje-regentes Albertine Agnes, de Amsterdamse vrees voor jazzmuziek en zedenverval, de bekering van Indonesië en de woedende textielarbeiders die zich aan het begin van de negentiende eeuw verzetten tegen technologische vooruitgang. Deze ‘luddieten’ verloren hun werk door de komst van mechanische weefgetouwen, dus besloten ze de machines kapot te slaan - met succes.

Historisch Nieuwsblad 04/2024

Historisch Nieuwsblad 04/2024

€8,99